IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Užsienio reikalų ministerijos instrukcijos dėl diplomatinių pasų ir vizų.
Kaunas, 1920-03-29.
F. 383, ap.17, b.30, l.155
.