IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos aplinkraštis
Lietuvos atstovybėms užsienyje dėl svetimšalių įleidimo į Lietuvą.
Kaunas, 1921-08-06.
F. 383, ap.17, b.30, l.101.