IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Piliečių apsaugos departamento raštas užsienio reikalų ministrui
dėl Lietuvos pasų išdavimo užsienyje. 1922-04-26.
F. 408, ap.1, b.3, l.133, 133 a.p.


1     2