IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Lietuvos generalinio konsulato raštas Užsienio reikalų ministerijai
dėl Lietuvos pilietybės klausimų Amerikoje. 1931-03-11.
F. 408, ap.1, b.3, l.87.