IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Iš Ministrų Kabineto 1931-06-05 posėdžio protokolo dėl pasų įstatų pakeitimo.
F. 923, ap.1, b.696, l.79, 79 a.p.


1     2