IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Iš Ministrų Kabineto 1931-10-01 posėdžio protokolo
dėl užsienio pasams, leidimams ir vizoms duoti taisyklių pakeitimo.
F. 923, ap.1, b.696, l.139, 139 a.p., 140.


1     2     3