IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos raštas
Valstybės Tarybai, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms
dėl moterų pilietybės. 1931-11-13.
F. 408, ap.1, b.3, l.79, 79 a.p.


1     2