IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Kriminalinės policijos direktoriaus raportas vidaus reikalų ministrui
dėl pasų papildymo. Kaunas, 1932-03-16.
F. 408, ap.1, b.3, l.71, 71 a.p., 72, 72 a.p.


1     2     3     4