Lietuvos centrinis valstybės archyvas
    

LIETUVOS  SKAUTAI
     
(Pasaulio skautų judėjimo šimtmečiui skirta paroda)

Skautai vasaros stovykloje netoli Veliuonos. 1935 m. A. Mickaus nuotr.

„Palikite šį pasaulį geresnį, negu radote”
R. Baden-Powel

      

          Šiemet skautų judėjimas pažymi šimtmetį. Šią organizaciją 1907 m. Didžiojoje Britanijoje įkūrė lordas R. Baden-Powel. Pagrindinis šios organizacijos tikslas – auklėti jaunimą sąmoningais valstybės piliečiais, dorais, tvirto būdo žmonėmis, ugdyti fizinius ir dvasinius jų sugebėjimus. Skautybės idėja pasirodė patraukli visuomenei ir ėmė sparčiai plisti pasaulyje.
          Pirmoji skautų organizacija Lietuvoje įkurta 1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje. Vėliau panašios organizacijos ėmė kurtis ir kituose Lietuvos miestuose. Prieškario Lietuvoje skautų šefas buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.
          Lietuvos skautų sąjungą sudarė skautai ir skautės, pasiskirstę į broliją ir seseriją, ir rėmėjai. Skautu galėjo tapti kiekvienas jaunuolis nuo 7 metų amžiaus ir suaugusieji, pritariantys skautų ideologijai ir vykdantys sąjungos prievoles. Sąjungos veiklą reglamentavo Lietuvos skautų sąjungos įstatymas ir Lietuvos skautų sąjungos statutas. Organizacijos struktūra buvo sudaryta remiantis kariuomenės rangų sistema.
          Skautai turėjo savo uniformą. Jos pagrindinis atributas – kaklaraištis rodė kiekvieno organizacijos nario statusą. Skautai griežtai laikėsi savo tradicijų, vykdė įvairias patyrimo laipsnio programas, organizavo kursus, paskaitas, stovyklas, iškylas, ekskursijas, parodas, leido knygas ir laikraščius, palaikė ryšius su skautų organizacijomis ir centrais užsienyje, dalyvavo jų organizuojamuose renginiuose.
          Kitąmet bus minima Lietuvos skautų organizacijos įkūrimo 90-ies metų sukaktis. Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje parodoje galima susipažinti su svarbiausiais Lietuvos skautų sąjungos dokumentais, pamatyti nuotraukas, atspindinčias įdomesnius skautų gyvenimo momentus: Pasaulio skautų šefo R. Baden-Powel apsilankymą Lietuvoje 1933 m., skautų stovyklas, jų vadovus.
          Lietuvos okupacija 1940 m. nutraukė pradėtus darbus. Skautiškoji veikla buvo tęsiama išeivijoje, o į Lietuvą skautų judėjimas vėl sugrįžo atkūrus nepriklausomybę.

     
Į parodą   
>>>