LIETUVOS  SKAUTAI

Parodos dokumentų sąrašas
      

1. Lietuvos skautų sąjungos įstatymas. 1930 m.

2. Lietuvos skautų organizacijos struktūros schema. [1935 m.]

3. Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimo dalyviai.  1933 m. rugsėjis.

4. Lietuvos skautų sąjungos taryba. 1935 m. M. Smečechausko nuotr.

5. Lietuvos skautų sąjungos tuntininkai, susirinkę į savo pirmąjį suvažiavimą Karininkų ramovėje.  Kaunas, 1932 m. kovo 5–6 d.

6. Šančių skaučių rikiuotė. Kaunas, 1933 m.

7. Jūrų skautės prie laivo šturvalo. Apie 1935 m.

8. Jūrų skautų sukonstruotas laivo modelis. Apie 1935 m.

9. Jūrų skautai buriniu laivu „Šaulys“ plaukia į Švediją. Apie 1939–1940 m.

10. Skautų kelionė baidarėmis. [1940 m.]

11. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas M. Jankus su jūros skautais. [1940 m.]

12. Jūrų skautų rikiuotė. [1940 m.]

13. Klaipėdos skautai prie Danės upės krantinės sutinka jachtas „Audra“ ir „Lietuva“. Klaipėda, 1990 m. A. Stubros nuotr.

14. Skautų ir šaulių draugovių mokyklose sudarymo taisyklės. 1928 m. spalio 30 d.

15. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Jurbarko skautų draugovės nariai. Data nenustatyta.

16. Alytaus skautai jodinėja 2-ojo ulonų pulko žirgais. Alytus, 1935 m.

17. Šiaulių skautai tvarko karių kapus. Šiauliai, 1928 m.

18. Jaunesniųjų skautų įstatai, įžodis, šūkis, pasisveikinimas, uniforma, malda. [1934 m.]

19. Amerikos lietuvių jūrų skautų įžodis. JAV, apie 1965 m. J. Garlos nuotr.

20. Pamaldos skautų sąskrydžio metu Palangoje.  1933 m. rugpjūtis. M. Smečechausko nuotr.

21. Tauragės skautai vyksta į stovyklą Palangoje. Tauragė, 1931 m. liepos 2 d. A. Gulbinuko nuotr.

22. Jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnio egzaminų klausimai.[1934 m.]

23. Skautai stovykloje. Ukmergės apskr., 1929 m.

24. Skautų uniformos dėvėjimo taisyklės. 1931 m. rugsėjo 15 d.

25. Skautas. Marijampolė. Apie 1930 m. J. Vindsbergo nuotr.

26. Lietuvos skautų organizacijos ženklų apibūdinimas. [1939 m.]

27. Skautai vasaros stovykloje netoli Veliuonos. 1935 m. A. Mickaus nuotr.

28. Pietų stalas skautų stovykloje. [1940 m.]

29. Kirpykla Šiaulių skautų vasaros stovykloje. Šiaulių apskr., apie 1930 m.

30. Skautai kariniame poligone. Apie 1930 m.

31. Statistinės žinios apie skautų skaičių Lietuvoje. 1930 m.

32. Lietuvos skautų sąjungos vyriausiojo skautininko J. Šarausko raštas apie Lietuvos skautų organizaciją. 1931 m.balandžio 20 d.

33. Lietuvos skautai geležinkelio stotyje prieš kelionę į Estiją. Kalba Lietuvos vyriausiasis skautininkas pulkininkas J. Šarauskas. Kaunas, 1932 m.

34. Skautai kelia inkilus. Kaunas, 1930 m.

35. Skautai tvirtina kopas Nidoje. 1930 m.

36. Skautų sąskrydžio dalyviai Nidos kopose. 1933 m. rugpjūtis.

37. Skautų sukurti Gedimino stulpai Nidos kopose. 1933 m. rugpjūtis.

38. Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo 15-ųjų metinių minėjimas Karininkų ramovėje. 1933 m. lapkričio 9 d.

39. Pranešimas apie skautų tautinių stovyklų organizavimą Kaune, skirtas Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo 20-mečio jubiliejui. 1938 m. gegužės 18 d.

40. Kauniečiai sutinka baidarėmis atplaukusius Vilniaus krašto lietuvius. Kaunas, 1938 m.

41. Skautų stovyklos vadai.  Palanga, 1934 m.

42. Lietuvos skautų delegacija grįžta iš parado tarptautiniame skautų suvažiavime Didžiojoje Britanijoje. 1929 m.

43. Lietuvos skautai pasibaigus tarptautiniam skautų sąskrydžiui Didžiojoje Britanijoje. 1929 m.

44. Lietuvos skautai su Lietuvos vėliava tarptautiniame skautų sąskrydyje Didžiojoje Britanijoje. 1932 m.

45. Lietuvos vyriausiasis skautininkas pulkininkas J. Šarauskas su Egipto vyriausiuoju skautininku tarptautinėje konferencijoje Austrijoje. Apie 1935 m.

46. Pasaulio skautų šefo R. Baden-Powell apsilankymo Lietuvoje programa. 1933 m. rugpjūčio 17 d.

47. Garbės vartai sutinkant Pasaulio skautų šefą R. Baden-Powell ir jo žmoną O. Baden-Powell, atvykusius į Lietuvos skautų sąjungos 15-mečio minėjimą. Palanga, 1933 m. rugpjūtis

48. Pasaulio skautų organizacijos įkūrėją R. Baden-Povell, jo žmoną O. Baden-Povell ir kitus svečius, atvykusius į Lietuvos skautų sąjungos 15-mečio minėjimą, sutinka Palangos miesto burmistras J. Šliūpas (dešinėje). 1933 m.

49. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos skautų šefas A. Smetona ir Pasaulio skautų šefas R. Baden-Powell priima Lietuvos skautų paradą. Palanga, 1933 m. rugpjūtis.

50. Lietuvos skautų sąskrydis Palangoje. Paradas pajūryje. Palanga, 1933 m. rugpjūtis. M. Smečechausko nuotr.

51. Lietuvos skautų sąskrydis. Skautų paradas pajūryje. Palanga, 1933 m. rugpjūtis. M. Smečechausko nuotr.

52. Lietuvos skautų sąskrydis Palangoje. Paradas pajūryje. Palanga, 1933 m. rugpjūtis. M. Smečechausko nuotr.

53. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos skautų šefas A. Smetona atvyksta į skautų stovyklą. Palanga, apie 1933 m. M. Tomalūno nuotr.

54. Pietų stalas skautų stovykloje. Palanga, 1933 m. rugpjūtis

55. Skautės platina spaudą Lietuvos skautų sąskrydyje Palangoje. 1933 m. rugpjūtis. M. Smečechausko nuotr.

56. Fotostudija skautų stovykloje. Palanga, 1933 m. rugpjūtis.

57. Pasaulio skautų šefo R. Baden-Powell padėka už priėmimą Lietuvoje. 1933 m. lapkričio 15 d.

58. Pasaulio skautų šefas R. Baden-Powell ir jo žmona O. Baden-Powell, atvykę į Lietuvos skautų sąjungos 15-mečio minėjimą, su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Lietuvos skautų šefu A. Smetona ir jo žmona S. Smetoniene. Palanga, 1933 m. rugpjūčio 17 d.

59. Pasaulio skautų šefas R. Baden-Powell  su tarptautinės konferencijos Austrijoje dalyviais. Apie 1935 m.

60. Lietuvos Respublikos pasiuntinybės Londone sekretoriaus V. K. Račkausko raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos generaliniam sekretoriui B. K. Balučiui apie skautų apdovanojimo įteikimą Pasaulio skautų šefui R. Baden-Powell. 1927 m. liepos 19 d.

61. Latvijos skautų delegacija  svečiuose pas Lietuvos skautus tarptautinėje stovykloje. Mančesteris, 1929 m.

62. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos aktas dėl Latvijos skautų organizacijos prezidento K. Gopperio apdovanojimo Gedimino Vilko ordinu. 1932 m. liepos 14 d.

63. Latvijos skautų rikiuotė. 1939 m.

64. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos aktas dėl S. Kymantaitės-Čiurlionienės apdovanojimo Lelijos ordinu. 1933 m. vasario 22 d.

65. Lietuvos skautų sąskrydis, skirtas Lietuvos skautų organizacijos įkūrimo 15-os metų sukakčiai.  Palanga, 1933 m. rugpjūtis

66. Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos įsakymas dėl S. Dariaus ir S. Girėno apdovanojimo Lietuvos skautų garbės ženklu – svastika. 1933 m. liepos 17 d.

67. Skautų rikiuotė Kauno aerodrome, sutinkant Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikus. Kaunas, 1933 m. liepos 19 d.

68. Lietuvos skautų brolijos užsienio skyriaus Džamborės fondo rėmėjo vardo suteikimas Nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Vašingtone P. Žadeikiui. [1956 m.]

69. Lietuvos skautų sąjungos likvidavimo įstatymas. 1940 m. liepos 20 d.

70. Pasaulio lietuvių skautų sąjungos Tarybos Pirmijos pirmininko K. Palčiausko raštas Bendrojo Amerikos lietuvių fondo tarybai apie Lietuvos skautų dalyvavimą pasaulio skautų sąskrydžiuose. 1951 m. birželio 17 d.

71. Olandijos skautai kabina plakatą. [1940 m.]

72. Amerikos lietuvių skautai Pasaulio skautų suvažiavime JAV. Niagara, 1956 m.

73. Amerikos lietuvių skautai mini Lietuvos Nepriklausomybės 50-metį. JAV, 1968 m. vasario 16 d. J. Garlos nuotr.

____________________________