ANTANAS SMETONA – PIRMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
     

            

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas, kuriuo Lietuvoje įvedama karo padėtis.
1926 m. gruodžio 20 d.
LCVA. F. 923, ap. 1, b. 46, l. 76