Lietuvos valstybės istorijos archyvas

 

   Sūduvos krašto istorijos šaltiniai 

 

          Sūduvos krašto, kaip ir visos Lietuvos, istorija daugiaplanė ir sudėtinga. Kupina karų, okupacijų, sukilimų, gaisrų, administracinių perdalijimų ir kitų negandų. Praėję amžiai paliko atitinkamą pėdsaką ir šio krašto istoriją atspindinčiuose šaltiniuose. Daug vertingų dokumentų neišliko iki šių dienų, o tie, kuriuos pavyko išsaugoti, išsibarstę Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Vokietijos archyvuose ir rankraštynuose.
          Didžioji dalis Sūduvos istorijos šaltinių Lietuvoje sukaupta Lietuvos valstybės istorijos ir Lietuvos centriniame valstybės archyvuose. Istorijos archyve saugomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos, Suvalkų gubernijos įvairių institucijų, kai kurių žymių giminių dokumentai. Lietuvos centriniame valstybės archyve tyrinėtojas ras Sūduvos krašto istorijos šaltinių, sudarytų nuo 1918 metų, XIX–XX a. pr. nuotraukų.
          Lenkijoje su Sūduvos istorija susijusių dokumentų pirmiausiai verta ieškoti Suvalkų valstybiniame archyve ir Vyriausiajame senųjų aktų archyve Varšuvoje.
          Lietuvos ir Lenkijos archyvų geranoriško bendradarbiavimo dėka 2005 m. lapkričio mėnesį Marijampolėje ir 2006 m. kovo mėnesį Suvalkuose buvo surengtos parodos, kuriose visuomenė galėjo pamatyti dalelę šio išlikusio dokumentinio paveldo. Dokumentus eksponavo Vilniaus, Kauno, Varšuvos, Suvalkų ir Balstogės archyvai.
          Šiai parodai atrinkti kai kurie įdomesni, svarbesni dokumentai, jau eksponuoti parodose Marijampolėje ir Suvalkuose. Tai tik nedidelė dalis Sūduvos krašto istoriją liudijančių šaltinių – per 50 įvairių XVI–XX a. pr. dokumentų ar jų fragmentų ir nuotraukų. Dauguma jų, dar mažai tyrinėtų, tebelaukia savo skaitytojų archyvuose.
          Parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo (LVIA), Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA), Lenkijos Vyriausiojo senųjų aktų archyvo (AGAD) ir Suvalkų valstybinio archyvo (AP Suwalki) saugomų fondų.

 

Į parodą >>>

 

A