LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 3-osios valdybos 4-ojo skyriaus 3-ojo poskyrio 1941 m. birželio 5 d. duomenys

apie antisovietinio ir socialiai pavojingo elemento kiekį Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR.

Rusijos Federacijos valstybiniame archyve (GARF) saugomo dokumento kopija.
LYA, f. K-8, ap. 1, rit. 12.