LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Operatyvinio štabo 1941 m. birželio 6 d. dienos suvestinė
apie pasirengimo trėmimo operacijai eigą.
LYA, f. K-1, ap. 63, b. 32, l. 2–3.