LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 7 d. pažyma

apie trėmimo operacijos vykdymo tvarką palei Lietuvos geležinkelio liniją.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 24–25.