LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) pažymos

apie bylų areštuotiems ir tremiamiems asmenims sudarymo tvarką. [1941 m. birželio mėn.]
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 22.