LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo ir LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus

1941 m. birželio 9 d. įsakymas dėl operatyvinio štabo (operatyvinio trejeto) Kauno mieste patvirtinimo.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 26.