LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 9 d. nurodymai

LTSR NKGB apskričių operatyviniams štabams

dėl trėmimo operacijos operatyvinių planų priedo – nustatytos formos pažymų – sudarymo.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 27.