LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Lazdijų apskrities skyriaus

sudaryto gyventojų suėmimo ir trėmimo operacijos Lazdijų apskrityje operatyvinio plano.

[1941 m. birželio 10 d.]
LYA, f. 403, ap. 403-15, b. 18, l. 1.