LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir LTSR NKGB Švenčionių  apskrities skyriaus

1941 m. birželio 10 d. gyventojų suėmimo ir trėmimo operacijos

Švenčionių ir Švenčionėlių apskrityse operatyvinių priemonių plano.
LYA, f. 3112, ap. 3112, b. 57, l. 1–2.