LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis (1885–1969 m.).
Kaunas, 1924 m.

LCVA. A49-P2.
    


LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kretingos apskrities skyriaus

1941 m. birželio 7 d. nutarimas areštuoti buvusį Lietuvos Respublikos Prezidentą Aleksandrą Stulginskį (1885–1969 m.)

ir 1941 m. birželio 10 d. nutarimas ištremti jo šeimą.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 36883, l. 7, 12.