LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     

Tauragės apskrities gyventojo, pasiturinčio prekybininko Nachamo Abramovičiaus šeimos

įskaitos (tremties) ir tremtinio asmens bylų 1941 m. birželio 7–11 d. dokumentai.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 40776; f. V-5, ap. 1, b. 40776TAB, l. 5; f. V-5, ap. 1, b. 40776TAB, l. 6.