LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 2-ojo skyriaus

1941 m. birželio 12 d. pažyma apie numatytų suimti ir ištremti asmenų skaičių.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 18.