LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Ištrauka iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB)  Kauno operatyvinio štabo
1941 m. birželio 13 d. trėmimo operacijos Kauno mieste plano.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 1–2.