LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     TSRS valstybės saugumo liaudies komisaro Vsevolodo Merkulovo 1941 m. birželio 15 d. telegrama

LTSR valstybės saugumo liaudies komisarui Piotrui Gladkovui

dėl trėmimo operacijos vykdymo, asmenų, pasislėpusių ar pabėgusių nuo trėmimų, paieškos, tremiamųjų turto pasisavinimo.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 48-49.