LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD)

1941 m. birželio 16 d. pažymos apie Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos eigą.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 21–23.