LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš Šakių miesto gyventojo Boriso Lencevskio, ištremto iš Lietuvos 1941 m. birželio mėn.,

turto surašymo ir įkainojimo 1941 m. birželio 16 d. akto.
LCVA, f. R-217, ap. 1, b. 3, l. 39.