LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


LTSR liaudies komisarų tarybos pirmininko Mečislovo Gedvilo, LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo

ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriaus Iciko Šmuelio Meskupo

1941 m. birželio 17 d. telefonograma Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) miestų ir apskričių komitetų sekretoriams,

miestų ir apskričių vykdomųjų komitetų pirmininkams,

LTSR NKGB apskričių skyrių viršininkams dėl konfiskuoto ištremtųjų turto apskaitos ir paskirstymo.
LYA, f. 1771, ap. 2, b. 157, l. 2.