LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. birželio 17 d. telefonograma

LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) skyriams ir poskyriams dėl trėmimo operacijos baigimo.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 46–47.