LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Šakių miesto gyventojo Giršo Rubinšteino, ištremto iš Lietuvos 1941 m. birželio mėn., 

turto konfiskavimo 1941 m. birželio 17 d.  aktas.

LCVA, f. R-217, ap. 1, b. 3, l. 13.