LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Utenos apskrities komiteto 1941 m. birželio 19 d. pranešimas

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Antanui Sniečkui

apie Utenos apskrities gyventojų trėmimo operacijos metu nuo tremties pabėgusius žmones.
LYA, f. 1771, ap. 2, b. 157, l. 17.