LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 19 d. suvestinė

apie įvykdytą Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją ir jos metu suimtus bei ištremtus asmenis.
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 24–27.