LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Švenčionėlių apskrities komiteto 1941 m. birželio 21 d. planas

apie iš  Švenčionėlių apskrities ištremtų ūkininkų konfiskuoto turto panaudojimą.
LYA, f. 1771, ap. 2, b. 157, l. 18.