LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisaro Vsevolodo Merkulovo  informacijos

Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Josifui Stalinui,

TSRS liaudies komisarų tarybos pirmininkui Viačeslavui Molotovui

ir TSRS vidaus reikalų liaudies komisarui Lavrentijui Berijai

apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų trėmimo operacijos rezultatus.

[1941 m. birželio mėn.] Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve (RGANI) saugomo dokumento kopija.

LYA, f. K-8, ap. 4, rit. 1.