LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas,

Valstybės kontrolierius

Konstantinas Šakenis (1881–1959 m.).

Kaunas, 1934–1940 m. 

Fotografas M. Smečechauskas.

LCVA.P-16465.

Buvusio Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko, švietimo ministro,
Valstybės kontrolieriaus Konstantino Šakenio (1881–1959 m.),
1941 m. birželio 15 d. mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD
pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, b.P-13441, l. 6-1.