LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Ištraukos iš LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. gegužės 12 d. telegramos

TSRS valstybės saugumo liaudies komisarui Vsevolodui Merkulovui

apie numatytų suimti ir ištremti iš Lietuvos TSR asmenų kategorijas ir preliminarų tokių asmenų  kiekį.
LYA,  f. K-1, ap. 10, b. 5, l. 263, 268, 269.