LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Antano Endziulaičio (1895–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos.

[1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12006, t. 2, l. 120-1.