LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ypatingojo pasitarimo prie TSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1942 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo

dėl buvusio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, valstybės kontrolieriaus Zigmo Prano Starkaus (1892–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), sušaudymo išrašas.

LYA, f. K-1, ap. 58, s.b. P-12082, l. 27-3.