LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Papečkys
(1889–1942 m.).
Kaunas, [1924 m.].
Fotografas B. Savsenavičius.

LCVA. P-20461.

Buvusio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro,

pulkininko leitenanto Juozo Papečkio (1889–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį

Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap.58, b. P-12006, t. 1, l. 246-1.