LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Buvusio Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Stasio Šilingo (1885–1962 m.),

1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42880/3, t. 2, l. 104-1.