LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Lietuvos įgaliotasis ministras Italijoje

Voldemaras Vytautas Čarneckis (1893–1942 m.).

Kaunas, 1930–1933 m.

LCVA. 0-81187.

Buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro,

Lietuvos įgaliotojo ministro Italijoje Voldemaro Čarneckio (1893–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį

Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos.

[1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12006, t.2, l. 18-1.