LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Buvusio Lietuvos Respublikos švietimo ministro Kazimiero Jokanto (1880–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto  ir išsiųsto į TSRS NKVD Sverdlovsko kalėjimą, nuotraukos.

[1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, s.b. P-11940, l. 19.