LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Buvusio Lietuvos Respublikos švietimo ministro Juozo Tonkūno (1894–1968 m.),

1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotrauka. Be datos.

LYA, f. K-1, ap. 58, s.b. P-17509, l. 29-75.