LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Buvusio Lietuvos Respublikos finansų ministro Jono Sutkaus (1893–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f.  K-1, ap. 58, b. P-12006, t.1, l. 169-1.