LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Jokūbas Stanišauskas.

Kaunas, [1934–1935 m.].

LCVA. P-8686.

Buvusio Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Jokūbo Stanišausko (1892–1943 m.),

1941 m. birželio mėn. suimto  ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį

Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58,  b. 42880/3, t.2, l. 14-2.