LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Lietuvos Respublikos kariuomenės generolas

Zenonas Gerulaitis (1894–1945 m.).

[Kaunas], 1930–1933 m.

LCVA. P-16440.
Ištrauka iš Lietuvos kariuomenės divizijos generolo Zenono Gerulaičio

(1894–1945 m.), 1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto

į Juchnovo karo belaisvių lagerį, vėliau – į Norilsko lagerį Krasnojarsko krašte,

1941 m. rugpjūčio 14 d. anketos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-8178, l. 2.