LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Lietuvos karininko Petro Jakučio (g. 1906), 1941 m. birželio mėn. 14 d. suimto ir išsiųsto į Juchnovo karo belaisvių lagerį,

vėliau – į Norilsko lagerį Krasnojarsko krašte, nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f.  K-1, ap. 58, b. P-11976, l. 3-1.