LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


„Lietuvos aido“ techninio redaktoriaus Antano Dėdelės (1896–1942 m.),

1941 m. birželio 14 d.  suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje (Sevurallagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, s.b. Nr. P-12952, l. 11.