LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Profesoriaus, teologijos mokslų daktaro Izidoriaus Tamošaičio (1889–1943 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį

Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42880/3, t.2, l. 231-1.


Izidorius Tamošaitis (1889–1943 m.). [Iki 1921 m.]

LCVA. 0-117855.