LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš Kudirkos Naumiesčio pradžios mokyklos mokytojo Petro Barkausko (g. 1903 m.),

1941 m. birželio mėn. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą),

1941 m. birželio mėn. anketos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-02293, l. 5.